Αθλητικά ρούχα για την κατάλληλη ένδυση στην προπόνηση.